Definició Arquitectura de la Informació

diumenge , 8, gener 2006 Leave a comment

Segons Lou Rosenfeld i Peter Morville en un entrevista que se’ls hi va fer:

L´arquitectura de la informació (AI) es refereix al disseny, organització, etiquetat, navegació i sistemes de cerca que ajuden als usuaris a trobar i gestionar la informació de manera efectiva.

L´Arquitectura de la Informació s´encarrega de la fonamentació, aní lisis, planificació i estudi de la disposició de les dades contingudes en els sistemes de informació interactius en particular.

Tambè segons Lou Rosenfeld i Peter Morville l’AI clarifica la missió i visió del lloc, equilibrant les necessitats del patrocinador i les necessitats de l´audiència. Determina el contingut i funcionalitat que el lloc va a tenir. Especifica com els usuaris van a trobar la informació al definir la seva organització, navegació, etiquetat i sistemes de cerca. Mapeja com el lloc s´anirà  acomodant al canvi creixement en el temps.

Please give us your valuable comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*Necessari