La UOC publica tres temaris lliures sobre programari lliure, GNU/Linux i xarxes de computadors

dimarts , 21, febrer 2006 Leave a comment

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) publica tres temaris lliures sobre programari lliure, GNU/Linux i xarxes de computadors.

La Universitat Oberta de Catalunya ha publicat tres temaris lliures en catalí sobre programari lliure, GNU/Linux i xarxes com a part del mí ster en programari lliure que s’imparteix des del 2003.

Aquests llibres han estat publicats en catalí grí cies a un acord UOC/DURSI que contempla la publicació progressiva de la resta materials del mí ster al catalí .

Els temaris publicats són els segí¼ents:

Introducció al programari lliure, dels professors Jesús González Barahona, Joaquín Seoane i Gregorio Robles. és una introducció al programari lliure, les seves motivacions ètiques, la seva història, qui són els seus desenvolupadors, els aspectes legals i els entorns de desenvolupament.

Sistema operatiu GNU/Linux bí sic, dels professors Roger Baig i Francesc Aulí. és un manual complet d’introducció al sistema GNU/Linux tractant en forí§a detall aspectes com ara la instal·lació, la configuració i la descripció dels components principals.

Xarxes de computadors
, dels professors Josè María Barceló, Jordi íñigo, Ramon Martí, Enric Peig i Xavier Perramon. és una introducció detallada a les xarxes informí tiques i tracta aspectes com ara les diferents arquitectures, topologies, el protocol TCP/IP, i els diferents serveis estí ndard que podem trobar.

Aquests tres llibres se sumen a Cultura Lliure i Programari lliure: tècnicament viable, econòmicament sostenible, tambè disponibles en catalí i de temí tica relacionada, i que van ser presentats durant l’any passat.

Article obtingut de Softcatala.org

Please give us your valuable comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*Necessari