Monthly Archives:

Alan Blackwell introdueix els principis més importants de representació visual per al disseny de la pantalla al Kettle’s Yard Gallery in Cambridge. Introduction to Visual Representation by Alan Blackwell – Video 1 Referències Visual Representation https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/visual-representation

No newer/older posts