Blog Archives

Alan Blackwell introdueix els principis més importants de representació visual per al disseny de la pantalla al Kettle’s Yard Gallery in Cambridge. Introduction to Visual Representation by Alan Blackwell – Video 1 Referències Visual Representation https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/visual-representation

No newer/older posts