Currículum

Comentaris tancats a Currículum

Estudis

Vaig estudiar E.G.B. a l’Escola Vila-romà i el B.U.P. a l’Escola Vedruna de Palamós

Estudis de música a Palamós amb en Martí Camós (4t de Piano i 5è de Solfeig), Fiscorn a l’escola de Cobla de la Bisbal d’Empordà amb n’Antoni Giné i Trombó de Vares amb el professor Miquel Badia a Barcelona.

L’any 1999 Vaig fer un canvi total a la meva vida professional. Vaig decidir tornar estudiar.

1999 Vaig fer el curs d’acces a Majors de 25 anys per a informàtica.

2000 Vaig iniciar a la UOC els estudis d’enginyeria tècnica en informàtica de gestió.

2003-2004 Postgrau de Cisco en Xarxes

2004-2005 Curs d’Especialització en Seguretat Informàtica.

2005 Curs d’especialització d’usabilitat web i arquitectura de la informació.

2005 Arquitectura de la informació. Treball de fi de carrera.

2006 Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (UOC). He obtingut la formació en el camp de l’enginyeria informàtica i les competències en tot allò que fa referència a l’anàlisi de requeriments, el disseny tècnic, la programació i el manteniment de sistemes d’informació així com també a la gestió de projectes informàtics per a qualsevol tipus d’organització.

2006 – Març. Curs Especialitzat en Metodologies d’Usabilitat a Evolucy  amb Eduardo Manchón i Miquel Nieto

2008 – Maig. Curs “Tecnicas Eficaces de Atención y comunicación para la Resolución de Incidencias Informática a usuarios” Global Estrategias

2009 – Maig. Curs “Bones pràctiques comunicatives amb els usuaris” a SSIBE

2011 – Febrer. “Curs Migració Microsoft Office a Open Office” a SSIBE

2012- Especialització en Gestió Documental a l’Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Adquireixo coneixements de les unitats i les fonts d’informació en general, els fonaments de cerca i recuperació d’informació, l’anàlisi i els llenguatges documentals, la gestió d’arxius, les tecnologies de la informació, i els principis de sistemes d’informació en les organitzacions. Aquest perfil pot ser rellevant per a treballar en serveis tècnics de diferents tipologies d’unitats d’informació, especialment biblioteques i arxius.

2013 – Especialització. Informació i Sistemes Documentals a l’Universitat Oberta de Catalunya (UOC) adquireixo una sòlida base de coneixements sobre tecnologies de la informació, gestió de serveis informació, anàlisi quantitatiu d’informació, organització i recuperació d’informació, recerca documental, estratègies per a la comunicació en organitzacions i un nivell mitjà d’anglès. Aquest perfil és especialment rellevant pel treball en serveis de documentació especialitzats.
2014 –  Llicenciatura en Documentació  a l’Universitat Oberta de Catalunya (UOC) He adquirit la formació com professionals de la informació i la documentació amb un alt nivell d’especialització que em permet identificar i satisfer les necessitats d’informació que tenen les persones i col·lectius, i amb capacitat d’exercir funcions directives en l’àmbit de la gestió d’informació en les organitzacions. I alhora, oferir una visió prou àmplia d’aquesta disciplina que em permet adaptar-me constantment a les transformacions contínues que experimenta la societat de la informació.

2016 – Màster Universitari en Gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions. Aquest any inicio aquest Màster per ampliar els meus coneixements i estudiar la gestió de la informació i el coneixement en qualsevol tipus d’organització. On un tractament adequat dels recursos d’informació i del coneixement pot donar a l’organització avantatges competitius decisius. Si la informació i el coneixement són recursos clau, és imprescindible que tinguin un paper important en el disseny de l’estratègia, la seva implementació i el desenvolupament de l’organització adequada per a dur-la a terme.

Feina

Vaig formar part de les cobles i Orquestres: Principal de Banyoles, Blanes Orquestra, la Orquestra Miramar i Orquestra Smoking com a instrumentista de Fiscorn i Trombó de vares.

Lampisteria Cano, Canalitzacions Palamós com a administratiu.

Servi-man, CIM Empordà com a Gerent

Banesto,  Caprabo,  Adecco com a Informàtic en varis projectes d’actualització

Actualment treballo al departament d’Informàtica de l’Hospital de Palamós (Emporsis, AIE)