La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) publica tres temaris lliures sobre programari lliure, GNU/Linux i xarxes de computadors.

La Universitat Oberta de Catalunya ha publicat tres temaris lliures en catalí sobre programari lliure, GNU/Linux i xarxes com a part del mí ster en programari lliure que s’imparteix des del 2003.

Aquests llibres han estat publicats en catalí grí cies a un acord UOC/DURSI que contempla la publicació progressiva de la resta materials del mí ster al catalí .

Els temaris publicats són els segí¼ents:

Introducció al programari lliure, dels professors Jesús González Barahona, Joaquín Seoane i Gregorio Robles. és una introducció al programari lliure, les seves motivacions ètiques, la seva història, qui són els seus desenvolupadors, els aspectes legals i els entorns de desenvolupament.

Sistema operatiu GNU/Linux bí sic, dels professors Roger Baig i Francesc Aulí. és un manual complet d’introducció al sistema GNU/Linux tractant en forí§a detall aspectes com ara la instal·lació, la configuració i la descripció dels components principals.

Xarxes de computadors
, dels professors Josè María Barceló, Jordi íñigo, Ramon Martí, Enric Peig i Xavier Perramon. és una introducció detallada a les xarxes informí tiques i tracta aspectes com ara les diferents arquitectures, topologies, el protocol TCP/IP, i els diferents serveis estí ndard que podem trobar.

Aquests tres llibres se sumen a Cultura Lliure i Programari lliure: tècnicament viable, econòmicament sostenible, tambè disponibles en catalí i de temí tica relacionada, i que van ser presentats durant l’any passat.

Article obtingut de Softcatala.org

La Fundació puntCAT anuncia que el períde de llançament del domini .cat començarà dilluns vinent, 13 de febrer, a les cinc de la tarda. Poques hores més tard ja es podran utilitzar els primers dominis registrats

D’acord amb el calendari previst, arriba finalment el moment de l´obertura del registre .cat, el domini de la comunitat lingüística i cultural catalana a Internet. El proper dilluns dia 13, a les cinc de la tarda, la Fundació puntCAT començarà a acceptar les sol·licituds que corresponguin a la fase 1 del període de llançament. Aquesta fase correspon a les entitats que tenen una especial vocació en la promoció de la llengua i la cultura catalanes: per exemple, Universitats i escoles; mitjans de comunicació i escriptors; clubs esportius i casals catalans; administracions públiques dels territoris de parla catalana o museus, i d’altres.

Per tal de procedir al registre d’acord amb la fase I cal seguir les següents passes:

· Comprovar quin ès el codi corresponent a la categoria per la qual pot entrar a la fase I (el llistat de categories, i els codis corresponents, anomenats ENS, es troben a http://www.domini.cat/fase1.pdf)

· Triar un registrador autoritzat. Cada registrador oferirí les seves condicions, serveis i preus (el llistat és a http://www.domini.cat/registradors.html, i s´anirà actualitzat a mesura que els diversos registradors completin el procès d’autorització.
En cap cas pot acceptar puntCAT una sol·licitud directa, que no passi per un registrador autoritzat).

· Completar el procès de registre, acceptant les condicions del servei del registrador i les pròpies del domini .cat. Aquest procès és completament en línia i no hi ha cap documentació que calgui fer arribar enlloc.

Procès d’activació
A partir d´aquí, les sol·licituds arribaran a puntCAT de forma immediata. Cal revisar-les per veure si compleixen les condicions de la fase 1, si les dades són completes, etc. En cas afirmatiu es procedirà a activar els dominis corresponents. Normalment aquest procès comportarà unes 48 hores com a molt. A partir de l´activació el domini es podrí utilitzar per a qualsevol tipus de servei d’Internet: web, correu electrònic, ftp, xat… Cal tenir en compte, però, que la propagació de la informació del domini registrat a travès de la xarxa farà que, segons
on sigui l’usuari, trigui encara unes poques hores (potser cinc o sis) a poder veure el domini en funcionament.

Per tant, podem dir que els primers dominis s´activaran pocs minuts desprès de les cinc, i seran plenament funcionals (visibles) per als internautes en algun moment entre les 8 del vespre i la mitja nit del mateix dilluns.

No tots els dominis s´activaran un cop revisada la sol·licitud. En cas que puntCAT consideri que un domini que només correspon parcialment al nom o serveis d´una entitat té un caràcter poc distintiu, és a dir, que pot ser també sol:licitat per altres entitats de la fase I amb els mateixos drets, podrí , a la seva discreció, deixar el domini pendent d’activació fins el final del període de llançament i, en cas que diverses entitats de la fase I el sol·licitessin, caldria que totes elles anessin a un procès de mediació.

El 20 de febrer, noves fases de llançament

El dia 20 de febrer, també a les 17:00 hores, començaran les Fases II i
III del període de llançament. La fase II està reservada a les entitats de tot tipus que ja tinguin comunicació en línia (per exemple, un web) en català . No caldrà que obtinguin cap codi de puntCAT, sinó que podran anar directament al registrador indicant l’adreça (URL) del web en
qüestió. La fase III està reservada a les persones físiques i jurídiques que van donar suport a la campanya pel .cat, i tots ells rebran, durant la propera setmana, un correu amb el seu codi personal per a procedir al registre.

La Fundació puntCAT espera que aquest períde de llançament sigui un èxit. Hi ha un fort interès tant per part dels sol·licitants com dels registradors de tot el món (i aquesta precisament és la raó de començar a les cinc de la tarda, un compromís entre els horaris globals dels registradors). Un cop hagin començat les tres fases, puntCAT oferirar dades sobre el nombre de dominis sol·licitats i efectivament registrats.

Recordem que el període de llançament és una fase prèvia a l’obertura general al públic per la qual tots els nous dominis passen per tal d’evitar els col·lapses i minimitzar els casos de “ciberocupació”. En el cas del .cat, durarà fins al 21 d’abril, i el registre s´obrirà al públic en general el dia 23 d´abril.

Avui he fet l’últim examen d’ETIG (espero), m’he tret un pes de sobre. Han estat 5 anys durs, treballant i estudiant, però ara que he arribat al final em sento molt content.

El dia 1 de febrer es publicaran les notes definitives, espero que el resultat sigui satisfactori. Moltes pràctiques, pacs, proves de validació i exàmens per a arribar a una fi: obtenir un títol que representen uns coneixements per a poder afrontar el futur amb més seguretat.

Gràcies a tots els companys i companyes, consultors i consultores que ens hem conegut en el transcurs d’aquests anys.

Sense donar explicacions, la direcció de Catalunya Música ha decidit eliminar l’únic programa (So de cobla) que l’emissora dedicava a la música de cobla. A les emissores públiques de la Generalitat, les sardanes queden encara més relegades, marginades en horaris intempestius. és una nova mostra d’arraconament de la nostra dansa i de la cultura popular catalana, precisament per part de qui hauria de fomentar-les.

El món sardanista veu com, any rere any, les institucions públiques “ que haurien de vetllar per la defensa i l´impuls d´un signe clar de la nostra identitat“ no destinen ni prou recursos, ni gaire esforç, ni massa interès vers la sardana, patrimoni cultural del poble català i una mostra de la nostra identitat com a país.

Fem una crida a Catalunya Música perquè reconsideri aquesta decisió, i ens dirigim a totes les institucions i a totes les persones i entitats catalanes públiques i privades, perquè es prenguin mesures per impulsar, prestigiar i revitalitzar la sardana com es mereix.

In September 2005 ICANN approved the first top level Internet domain to be dedicated to a particular human language and culture: “.cat”. This paper describes the history of the Catalan campaign to win the “.cat” domain against political opposition from the former conservative Spanish government and the reluctance of some decision makers within ICANN circles. While “.cat” creates a precedent for greater use on the Internet of minority languages, there are significant hurdles for other candidates for language based top level domains. The paper discusses the concomitant factors needed to support the greater use of any minority language on the Internet.

Original document

Segons Lou Rosenfeld i Peter Morville en un entrevista que se’ls hi va fer:

L´arquitectura de la informació (AI) es refereix al disseny, organització, etiquetat, navegació i sistemes de cerca que ajuden als usuaris a trobar i gestionar la informació de manera efectiva.

L´Arquitectura de la Informació s´encarrega de la fonamentació, aní lisis, planificació i estudi de la disposició de les dades contingudes en els sistemes de informació interactius en particular.

Tambè segons Lou Rosenfeld i Peter Morville l’AI clarifica la missió i visió del lloc, equilibrant les necessitats del patrocinador i les necessitats de l´audiència. Determina el contingut i funcionalitat que el lloc va a tenir. Especifica com els usuaris van a trobar la informació al definir la seva organització, navegació, etiquetat i sistemes de cerca. Mapeja com el lloc s´anirà  acomodant al canvi creixement en el temps.