Avui he fet l’últim examen d’ETIG (espero), m’he tret un pes de sobre. Han estat 5 anys durs, treballant i estudiant, però ara que he arribat al final em sento molt content.

El dia 1 de febrer es publicaran les notes definitives, espero que el resultat sigui satisfactori. Moltes pràctiques, pacs, proves de validació i exàmens per a arribar a una fi: obtenir un títol que representen uns coneixements per a poder afrontar el futur amb més seguretat.

Gràcies a tots els companys i companyes, consultors i consultores que ens hem conegut en el transcurs d’aquests anys.

Sense donar explicacions, la direcció de Catalunya Música ha decidit eliminar l’únic programa (So de cobla) que l’emissora dedicava a la música de cobla. A les emissores públiques de la Generalitat, les sardanes queden encara més relegades, marginades en horaris intempestius. és una nova mostra d’arraconament de la nostra dansa i de la cultura popular catalana, precisament per part de qui hauria de fomentar-les.

El món sardanista veu com, any rere any, les institucions públiques “ que haurien de vetllar per la defensa i l´impuls d´un signe clar de la nostra identitat“ no destinen ni prou recursos, ni gaire esforç, ni massa interès vers la sardana, patrimoni cultural del poble català i una mostra de la nostra identitat com a país.

Fem una crida a Catalunya Música perquè reconsideri aquesta decisió, i ens dirigim a totes les institucions i a totes les persones i entitats catalanes públiques i privades, perquè es prenguin mesures per impulsar, prestigiar i revitalitzar la sardana com es mereix.

In September 2005 ICANN approved the first top level Internet domain to be dedicated to a particular human language and culture: “.cat”. This paper describes the history of the Catalan campaign to win the “.cat” domain against political opposition from the former conservative Spanish government and the reluctance of some decision makers within ICANN circles. While “.cat” creates a precedent for greater use on the Internet of minority languages, there are significant hurdles for other candidates for language based top level domains. The paper discusses the concomitant factors needed to support the greater use of any minority language on the Internet.

Original document

Segons Lou Rosenfeld i Peter Morville en un entrevista que se’ls hi va fer:

L´arquitectura de la informació (AI) es refereix al disseny, organització, etiquetat, navegació i sistemes de cerca que ajuden als usuaris a trobar i gestionar la informació de manera efectiva.

L´Arquitectura de la Informació s´encarrega de la fonamentació, aní lisis, planificació i estudi de la disposició de les dades contingudes en els sistemes de informació interactius en particular.

Tambè segons Lou Rosenfeld i Peter Morville l’AI clarifica la missió i visió del lloc, equilibrant les necessitats del patrocinador i les necessitats de l´audiència. Determina el contingut i funcionalitat que el lloc va a tenir. Especifica com els usuaris van a trobar la informació al definir la seva organització, navegació, etiquetat i sistemes de cerca. Mapeja com el lloc s´anirà  acomodant al canvi creixement en el temps.